Nyheter

Civil pyroteknik upphör endast försäljning till Försvarsmakten och Polismyndigheten

Näst intill all civil försäljning av pyroteknik har upphört med anledning av CE märkning vilket bolaget valt att ej göra. Militär myndighet och Polisen behöver ingen CE märkning för hanteringen.

Ej godkända Specialeffekter efter 4 juli 2017

Med anledning av MSBFS 2016:6 och EG förordning om CE märkning av pyrotekniska artiklar måste bolaget dessvärre meddela att vi enbart kommer att kunna använda en del av vårt egentillverkade produktsortimentet för eget bruk samt för forskning. Endast våra kundgrupper inom Svensk polis, Militär myndighet, och Tullverket kan fortsatt köpa våra specialeffekter. Det finns dock vissa specialeffekter från Kina, framförallt fontäner som är CE märkta och kan fortsättningsvis säljas till dem som har tillstånd. Ovanstående gäller ej vårt konsumentfyrverkeri och fyrverkeribomber till allmänheten och valborgskunder. Dessa produktgruper har CE märkning.

Godkänd utbildningsanornare kurser

MSB har beslutat att godkänna Pyro Smålands Krutbruk tillstånd att utbilda i T1 och T2 A utbildning I kategori F1,F2,F3 och F 4 samt B o C utbildning.
Även kategori P1 och P 2 - D Utbildning

Salutpatron kal 14-17-32 genom pyroshop.org

Bolagets tillverkar salutpatroner till kanoner kal 14-17 och 32 mm. Dessa skott säljs på ensamrätt av pyropshop.org.
Bolaget säljer inga skott direkt till slutkund utan all försäljning sker genom pyrpshop.org när det gäller dessa tre produkter.

Stora raketer förbjuds för allmänheten 1 juli

Stora raketer, det vill säga fyrverkeripjäser med raketemotor och styrkäpp ,förbjuds att användas utan tillstånd för allmänheten.
Förbudet träder i kraft 1 juli och det innebär att bolagets raket Nya Chefen blir tillståndspliktigt från det att nya föreskrifterna träder i kraft. Ny maxgräns för raketer till allmänheten är 75 gram netto.