Nyheter

Kursdatum 2018 fastställda

Det kommer att hållas en B o C fyrverkerikurs 5-8 april och är indelad i två delar B datumen 5-6 april och C 7-8 april.
För att kunna gå C kurs måste man först genomgått B kurs.

Specialeffekter en såkallad A kurs hålls 25-27 maj.

Nya kursdokument kommer inom kort på hemsidan men priser gäller som i dem dokument som ligger ute just nu. I övrigt mycket små justeringar i de nya dokumenten som kommer inom kort.

Civil pyroteknik upphör endast försäljning till Försvarsmakten och Polismyndigheten

Näst intill all civil försäljning av pyroteknik har upphört med anledning av CE märkning vilket bolaget valt att ej göra. Militär myndighet och Polisen behöver ingen CE märkning för hanteringen.

Telefonnummer är 0708808367 Jonas Grahn

Nytt telefonnummer ersätter 0474-31013 till mobilt nummer 0708808367

Ej godkända Specialeffekter efter 4 juli 2017

Med anledning av MSBFS 2016:6 och EG förordning om CE märkning av pyrotekniska artiklar måste bolaget dessvärre meddela att vi enbart kommer att kunna använda en del av vårt egentillverkade produktsortimentet för eget bruk samt för forskning. Endast våra kundgrupper inom Svensk polis, Militär myndighet, och Tullverket kan fortsatt köpa våra specialeffekter. Det finns dock vissa specialeffekter från Kina, framförallt fontäner som är CE märkta och kan fortsättningsvis säljas till dem som har tillstånd. Ovanstående gäller ej vårt konsumentfyrverkeri och fyrverkeribomber till allmänheten och valborgskunder. Dessa produktgruper har CE märkning.

Kurser 2018

Vi kommer att hålla A B och C kurser först våren 2018 och mer information kommer på hemsidan tidigt 2018.