Order

Företaget försäljer två olika typer av pyroteknik.

Konsumentartiklar 18-års åldersgräns

En av typerna är konsumentartiklar fyrverkeri vilket vem som helst kan förvärva mot 18-års åldersgräns. Exempel på detta är konsumentfyrverkeripjäser som vem som helst kan köpa omkring nyår på olika typer av godkända försäljningsställen runt om i landet och detta är produkter som normalt används för nöjesskjutning.

Tillståndspliktiga 154-produkter

Den andra typen av pyroteknik är tillståndspliktiga produkter vilket det krävs både 18-års åldersgräns och ett tillstånd till förvärv och innehav av pyrotekniska varor, ett tillstånd som utfärdas av kommunen och oftast är det kommunens räddningstjänst som handlägger och utfärdar detta tillstånd. Detta kan Du läsa mer om under vår ikon Tillstånd och se även ikon Kurser.

Att beställa konsumentartiklar 18-års åldersgräns

Om Du inte har möjlighet att besöka oss och handla direkt ur lager går det bra att sända pyrotekniska varor som styckefrakt och med tilläggstjänst farligt gods.

Det bästa är att kontakta bolaget per telefon, fax eller E-mail. Vi behöver dina personuppgifter samt leveransadress och telefonnummer. Då vi har dessa uppgifter och Du har lämnat en order räknar vi ut ordern till dig och sänder en vad vi kallar betalningsanmodan till dig. På denna betalningsanmodan framgår alla pjäskostnader och tilläggsavgifter. Önskar du istället faktura gör vi en kreditprövning och har Du inga betalningsanmärkningar sändas godset mot faktura 30 dagar netto.

Att beställa tillståndspliktiga 154-produkter

Före det att Du överhuvudtaget kan lämna någon order på tillståndpliktiga produkter gäller det att vi har en kopia av ditt tillstånd arkiverat hos oss. En kopia går bra att sända per brev. Det går även bra att sända tillståndet elektroniskt till info@pyrosmalandskrutbruk.se. Vi arkiverar sedan en kopia av ditt tillstånd i vårt arkiv under hela giltighetstiden.

Om Du inte har möjlighet att besöka oss och handla direkt ur lager går det bra att sända pyrotekniska varor som styckefrakt och med tilläggstjänst farligt gods. Det bästa är att kontakta bolaget per telefon, fax eller e-mail. Vi behöver dina person-/företagsuppgifter samt leverans-/fakturaadress och telefonnummer. Många gånger är det bra med ett mobilnummer för sms-avisering av godset.

Kreditkund

Ansökan om 30 dagars kredit kan göras till bolaget med uppgifter om personnummer eller organisationsnummer. En kreditprövning görs sedvanligt mot kontroll av skatt- och kronofogdemyndigheten.

En kreditkund som betalar efter förfallodatum riskerar att genast mista sin kredit och kan nödsakas betala förskottsvis vid ytterliggare ordertillfälle, var rädd om din kredit.

Statliga och kommunala verk med rekvisition erhåller generellt kredit. Privatpersoner erhåller normalt sett aldrig kredit, gäller även enskilda firmor.

Fraktavgifter

I och med att de flesta leveranser är leveranser med explosiva varor så kallade klass 1 varor måste sändningen märkas och paketeras reglementsenligt enligt farligt gods-bestämmelserna i ADR vilket innebär att fraktkostnaderna i sammanhanget kan bli betungande.

Lägsta fraktkostnad på ett paket som väger max 10 kg kostar 680 :- exkl. moms att skicka och sedan tillkommer självklart värdet av de varor som är beställda.

Icke explosiva produkter, ej farligt gods

För produkter som ej är farligt gods kan vi sända till fraktkostnad 170:- plus moms över hela landet om godset ej väger mer än 3 kg. Blir godset något tyngre blir även frakten något mer.

Att avhämta

Det går utmärkt att avhämta varor direkt hos oss i lager men då vill vi att Ni ringer först och avisera Er så vi säkert kan ta emot samt kontroll av eventuell lagersituation.

Returer och blindgångare

Skulle det bli fråga om retur tas dessa endast tillbaka för destruktion och någon kreditering av varan godkänns ej såvida det inte är frågan om felaktiga eller inkuranta varor. Varför vi inte kan ta varor i retur för kreditering beror på att vi ej kan återförsälja varorna en andra gång eftersom vi då inte kan svara för varornas kurans.

Varor som inte passat i sammanhanget tas endast i retur för kostnadsfri destruktion, någon kreditering blir därför aldrig aktuell. Därför är det extra viktigt att Du alltid kommunicerar med bolaget innan Du köper en större mängd produkter exempelvis för en teateruppsättningen för annars kan en retur för destruktion innebära onödiga kostnader för Er.

Blindgångare krediteras alltid som reklamation och destrueras kostnadsfritt. Lagstiftningen kräver att blindgångare skall kunna återlämnas till försäljningsstället.

Mer information

Du är alltid välkommen att ringa eller sända epost till företaget om Du har frågor angående order och fraktkostnader.